Formuj

+ 0
DATABÁZ

biznis

Poskytujeme inovatívne riešenia v oblasti dátovej vedy a digitálneho marketingu, ktoré pomáhajú zákazníkom vybudovať kultúru založenú na údajoch a posilniť ich obchodné rozhodnutia pomocou dát.

+ 0
REPORTOV NA MIERU

dátami

+ 0
SPOKOJNÝCH KLIENTOV

Formuj

biznis

dátami

Poskytujeme inovatívne riešenia v oblasti dátovej vedy a digitálneho marketingu, ktoré pomáhajú zákazníkom vybudovať kultúru založenú na údajoch a posilniť ich obchodné rozhodnutia pomocou poznatkov.

+ 0
Reportov na mieru
+ 0
DATABÁZ
+ 0
SPOKOJNÝCH KLIENTOV

Formuj

biznis

dátami

Poskytujeme inovatívne riešenia v oblasti dátovej vedy a digitálneho marketingu, ktoré pomáhajú zákazníkom vybudovať kultúru založenú na údajoch a posilniť ich obchodné rozhodnutia pomocou poznatkov.

+ 0
Reportov na mieru
+ 0
DATABÁZ
+ 0
SPOKOJNÝCH KLIENTOV

Služby v oblasti dátovej analytiky, prieskumov trhu, tvorby webov a performance marketingu

Naši odborníci Vám radi pomôžu s  vytvorením alebo modernizáciou digitálneho marketingového plánu a  spracovania dát.

Aktívne využívame najnovšie technológie, vrátane strojového učenia a hlbokých modelov v oblasti umelej inteligencie. Medzi naše obľúbené nástroje patrí NLP, VBA, DTA, DSE, Java, JavaScript, Python, R, C, C++, Powershell, Power BI, BigQuery, GA4, Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, Data Studio a Origin software…

Analýza trhu

Naša analýza trhu poskytuje komplexný prehľad Vášho cieľového trhu, prispôsobená Vašim potrebám, vrátane kontaktných údajov a relevantných informácií o potenciálnej konkurencii.

Vizualizácia údajov

Už nemusíte strácať čas hľadaním správnych údajov v tabuľkách alebo snažením sa pochopiť zložité prehľady. Pomocou našich vizualizácii Vám pomôžeme preskočiť túto medzeru medzi komplexnou spleťou dát a ľahko pochopiteľnou informáciou. Pomôžeme Vám lepšie porozumieť údajom prostredníctvom prehľadných vizualizácií a grafov.

Prispôsobené reporty

Postaráme sa o reporty šité na na mieru, ktoré sú v súlade s Vašimi konkrétnymi obchodnými cieľmi. Pomocou našich reportov budete vedieť lepšie odprezentovať klientom Vaše konkrétne výstupy ako napríklad dosah na sociálnych sieťach, dosiahnuté tržby alebo celkovú výkonnosť spoločnosti. Naši kvalifikovaní odborníci venujú čas pochopeniu Vašich cieľov a navrhujú reporty, ktoré ponúkajú jasný, stručný a vizuálne pútavý prehľad o vašom podnikaní.

Dátové poradenstvo na mieru

Vytvárame realizovateľné stratégie, ktoré dokonale zapadajú do ekosystému vašej firmy. Náš prístup založený na údajoch (extrakcií dát) Vám umožňuje prijímať informované rozhodnutia, ktoré sú v súlade s Vašou víziou, od optimalizácie prevádzky a identifikácie trhových trendov až po zlepšenie zákazníckych skúseností. Predstavte si vplyv toho, že máte po svojom boku tím odborníkov, ktorí analyzujú vaše údaje a premieňajú ich na poznatky posúvajúce Vaše podnikanie vpred. Naše služby dátového poradenstva na mieru Vám poskytnú výhodu, ktorá Vám umožní predbehnúť konkurenciu, prispôsobiť sa zmenám a využiť nové príležitosti.

Interaktívne dashboardy

Vďaka našim interaktívnym dashboardom sa môžete ponoriť do detailov, filtrovať informácie a skúmať trendy len niekoľkými kliknutiami. Je to ako konverzácia s Vašimi údajmi, ktoré ponúkajú dynamický prehľad. Našim heslom je intuitívnosť, jednoduché užívateľské prostredie a vysoká efektívnosť pri rozhodovaní.

Marketingová stratégia

Naša služba analýzy dát v oblasti marketingu je navrhnutá tak, aby plne využívala silu údajov na optimalizáciu Vašich marketingových stratégií. Pomocou nástrojov, ako sú GA4, Data Studio, BigQuery, Vám poskytneme hĺbkové informácie, ktoré vedú k výsledkom a zvyšujú návratnosť investícií. Naše analytické schopnosti a poznatky v oblasti marketingových dát Vám umožnia lepšie porozumieť Vašim zákazníkom, zlepšiť efektivitu kampaní a dosiahnuť maximálny potenciál Vašich marketingových aktivít.

Služby v oblasti stratégie údajov

Naši konzultanti vám pomôžu s novou alebo existujúcou dátovou stratégiou, vrátane plánovania, realizácie a nastavenia digitálneho marketingu.

Analýza trhu

Naša analýza trhu poskytuje komplexný prehľad vášho cieľového trhu, prispôsobená vašim potrebám, vrátane kontaktných údajov a relevantných informácií o potenciálnej konkurencii.

Vizualizácia údajov

Naše služby v oblasti vizualizácie údajov sú navrhnuté tak, aby vám umožnili. Zoberieme vaše zložité údaje a vytvoríme z nich zmysluplné grafy, diagramy a interaktívne informačné panely, ktoré nielenže vyzerajú úžasne, ale na prvý pohľad poskytujú aj užitočné informácie. Už sa nemusíte topiť v tabuľkách alebo sa snažiť rozlúštiť zložité prehľady - my vnášame do zložitosti prehľadnosť. Dovoľte nám vysvetliť vaše údaje prostredníctvom ľahko pochopiteľných vizualizácií.

Prispôsobené reporty

Naša služba Správy na mieru vám poskytne na mieru šité poznatky, ktoré sú v súlade s vašimi konkrétnymi obchodnými cieľmi. Prevedením zložitých údajov do komplexných reportov vám umožníme prijímať informované rozhodnutia a podporovať rast.Už žiadne prehľadávanie irelevantných údajov alebo spájanie roztrieštených informácií. Naši kvalifikovaní odborníci venujú čas pochopeniu vašich cieľov a navrhujú reporty, ktoré ponúkajú jasný, stručný a vizuálne pútavý prehľad o vašom podnikaní.

Dátové poradenstvo na mieru

Neposkytujeme len rady - vytvárame realizovateľné stratégie, ktoré dokonale zapadajú do ekosystému vašej firmy. Náš prístup založený na údajoch vám umožňuje prijímať informované rozhodnutia, ktoré sú v súlade s vašou víziou, od optimalizácie prevádzky a identifikácie trhových trendov až po zlepšenie zákazníckych skúseností. Predstavte si vplyv toho, že máte po svojom boku tím odborníkov, ktorí analyzujú vaše údaje a premieňajú ich na poznatky, ktoré posúvajú vaše podnikanie vpred. Naše služby dátového poradenstva na mieru vám poskytnú výhodu, ktorá vám umožní predbehnúť konkurenciu, prispôsobiť sa zmenám a využiť nové príležitosti.

Interaktívne dashboardy

Naše interaktívne dashboardy poskytujú dynamický pohľad na vaše údaje. Prostredníctvom tabuliek, grafov a máp môžete skúmať trendy, analyzovať korelácie a získať komplexný prehľad o svojom podnikaní.

Analýza údajov - Marketing

Naša služba Analýza údajov - Marketing je navrhnutá tak, aby využívala silu údajov na optimalizáciu vašich marketingových stratégií. Využívaním pokročilých nástrojov, ako sú Google Analytics 4 a Data Studio, vám poskytujeme hĺbkové informácie, ktoré vedú k výsledkom a zvyšujú návratnosť investícií.

Prečo my?

Nie sme len ďalšia spoločnosť, sme tím nadšencov pre dáta, ktorí každý deň žijú a dýchajú analytikou. Naše hlboké odborné znalosti v oblasti analýzy údajov nám umožňujú získať zmysluplné poznatky z komplexných súborov údajov a premeniť ich na použiteľné stratégie pre rast vášho podnikania.

 

Nie sme len odborníci na dáta, ale sme aj hlboko zaangažovaní vo svete marketingovej analýzy a dátovej analytiky. Naša dvojitá špecializácia nám umožňuje preklenúť priepasť medzi údajmi a marketingom, vďaka čomu vám môžeme poskytnúť poznatky, ktoré priamo ovplyvňujú vaše marketingové stratégie.

0 +
Spokojných klientov
0 +
Dokončených projektov
0 +
Bežiacich projektov

1

Riešenia na mieru pre vaše potreby:

Chápeme, že každá firma je jedinečná. Naše riešenia nie sú univerzálne; sú prispôsobené vašim špecifickým potrebám. Venujeme čas pochopeniu vašich cieľov, výziev a cieľovej skupiny, aby sme mohli poskytnúť stratégie, ktoré sú v súlade s vašimi cieľmi.

2

Celostný pohľad na vaše údaje:

Vďaka nášmu holistickému prístupu k analýze údajov sa nepozeráme len na čísla, ale na príbeh, ktorý rozprávajú. Pomôžeme vám vidieť širší obraz tým, že spojíme súvislosti medzi marketingovým úsilím, správaním spotrebiteľov a obchodnými výsledkami.

3

Najmodernejšie nástroje a technológie

Naši odborníci aktivně pracujú s najmodernejšími nástrojmi, vrátane GA4, a využívajú pokročilé metódy strojového učenia. Poskytujeme vám špičkový prehľad s využitím najnovších technologických inovácií v oblasti analýzy dát.

4

Transformujeme dáta na príbeh

Dáta bez príbehu sú len čísla. Špecializujeme sa na pretváranie poznatkov založených na údajoch na realizovateľné stratégie. Poskytneme vám znalosti a odporúčania, ktoré potrebujete na prijímanie informovaných rozhodnutí a dosahovanie hmatateľných výsledkov.

Prečo my?

Nie sme len ďalšia spoločnosť, sme tím nadšencov pre dáta, ktorí každý deň žijú a dýchajú analytikou. Naše hlboké odborné znalosti v oblasti analýzy údajov nám umožňujú získať zmysluplné poznatky z komplexných súborov údajov a premeniť ich na použiteľné stratégie pre rast vášho podnikania.

 

Nie sme len odborníci na dáta, ale sme aj hlboko zaangažovaní vo svete marketingovej analýzy a dátovej analytiky. Naša dvojitá špecializácia nám umožňuje preklenúť priepasť medzi údajmi a marketingom, vďaka čomu vám môžeme poskytnúť poznatky, ktoré priamo ovplyvňujú vaše marketingové stratégie.

0 +
spokojných klientov
0 +
Projekt dokončený
0 +
Bežiaci projekt

1

Riešenia na mieru pre vaše potreby:

Chápeme, že každá firma je jedinečná. Naše riešenia nie sú univerzálne; sú prispôsobené vašim špecifickým potrebám. Venujeme čas pochopeniu vašich cieľov, výziev a cieľovej skupiny, aby sme mohli poskytnúť stratégie, ktoré sú v súlade s vašimi cieľmi.

2

Celostný pohľad na vaše údaje:

Vďaka nášmu holistickému prístupu k analýze údajov sa nepozeráme len na čísla, ale na príbeh, ktorý rozprávajú. Pomôžeme vám vidieť širší obraz tým, že spojíme súvislosti medzi marketingovým úsilím, správaním spotrebiteľov a obchodnými výsledkami.

3

Najmodernejšie nástroje a technológie

Naše produkty využívajú najmodernejšie nástroje, ako sú Google Analytics 4 a Data Studio. Získavate špičkový prehľad s využitím najnovších technologických inovácií v analýze údajov.

4

Transformujeme dáta na príbeh

Dáta bez príbehu sú len čísla. Špecializujeme sa na pretváranie poznatkov založených na údajoch na realizovateľné stratégie. Poskytneme vám znalosti a odporúčania, ktoré potrebujete na prijímanie informovaných rozhodnutí a dosahovanie hmatateľných výsledkov.

Náš tím

Odborníci na dátovú analytiku a marketing s viac ako 7-ročnými skúsenosťami v start-up sfére. Náš záber pôsobnosti zahŕňa rôzne odvetvia, vrátane maloobchodov a e-shopov, bankovníctva, automobilového priemyslu, módy, farmaceutického priemyslu, telekomunikácií, spotrebiteľských výrobkov a obchodov so zvieratami.

V oblasti moderných analytických riešení nás neobmedzuje žiadne konkrétne odvetvie – sme pripravení ich šíriť a implementovať v rôznych odvetviach.

 

Mgr. Andrej Krchňavý

PPC špecialista a datový/marketingový analytik ​

Andrej je PPC špecialista a datový/marketingový analytik s vášňou pre digitálny marketing a štatistickú analýzu. Jeho láska k číslam a analytike mu pomáha objavovať vzory a príležitosti, ktoré sú kľúčom k úspešnému rastu a optimalizácii. Má potešenie z transformácie dát na stratégie, ktoré pomáhajú našim klientom dosiahnuť ich obchodné ciele.

Ing. Adam Krchňavý

Dátový Analytik

Adam je dátový analytik venujúci sa primárne spracovaniu, analýze a vizualizácii dát. Má niekoľkoročné skúsenosti so súkromného a verejného sektora z oblasti dátovej vedy. Programovanie v R a Pythone sú u neho základnými piliermi pri analýze a vytváraní štatistických modelov. Jeho vášňou sú ML modely a AI riešenia pri tvorbe biznis stratégii.


Ing. Jozef Hajduk

Developer

Jozef pôsobí ako odborný asistent na VŠ v rámci dizajnu, tvorby e-shopov a prekladov textu v EU jazykoch. Svoj čas trávi hlavne na zahraničných freelance stránkach, kde mal možnosť spolupracovať na medzinárodných projektoch. Hominis mens discendo alitur et cogitando

Ing. Peter Straka

Full stack developer

Peter je full stack vývojár s 9-ročnými skúsenosťami s tvorbou webových stránok na mieru. V malíčku má front end aj back end. Okrem tvorby webových stránok sa venuje získavaniu údajov a jeho vášňou je tvorba ovládacích panelov. V súčasnosti pracuje ako freelancer a kontraktor pre viaceré slovenské a zahraničné spoločnosti.

MSc. Yawar Abbas

DataScience

V súčasnosti pracuje ako výskumný asistent na Zayed University UAE na oddelení dátovej vedy. V minulom roku publikoval niekoľko výskumných prác v renomovaných časopisoch. Má bohaté skúsenosti v oblasti analýzy údajov pomocou programov Python, R a iného podporného softvéru pre ML. Okrem toho má veľké odborné znalosti v oblasti Business Intelligence, tvorby informačných panelov a zostavovania správ.

Zostaňme v kontakte
Nájdeš nás
nasleduj nás

Pošlite nám správu

Nebojte sa nám napísať. Sme tu, aby sme vám pomohli a radi zodpovieme vaše otázky alebo poskytneme ponuku na mieru. Stačí jeden krok a môžeme spoločne začať transformovať vaše plány na skutočnosť


  Naplánujme si stretnutie

  Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

   Data Strategy Session

   To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

   Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.