Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Dataswans.
Posledná aktualizácia: 24.09.2022

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosť Dataswans (ďalej len “stránka”, “my”, “nás” alebo “naše”) zhromažďuje, používa a zverejňuje vaše osobné údaje, keď navštívite, používate naše služby alebo nakupujete na stránke www.dataswans.com (ďalej len “stránka”) alebo s nami inak komunikujete (spoločne ďalej len “služby”). Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov “vy” a “vaše” znamená vás ako používateľa Služieb, či už ste zákazník, návštevník webovej lokality alebo iná osoba, ktorej údaje sme zhromaždili podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Pozorne si prečítajte tieto Zásady ochrany osobných údajov. Používaním a prístupom k akýmkoľvek službám súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií, ako je opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, nepoužívajte žiadne zo Služieb ani k nim nepristupujte.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, a to aj s cieľom zohľadniť zmeny našich postupov alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov. Revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme na Webovej lokalite, aktualizujeme dátum “Poslednej aktualizácie” a podnikneme všetky ďalšie kroky vyžadované platnými právnymi predpismi.

Ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje

Informácie, ktoré nám priamo poskytnete prostredníctvom našich služieb, môžu zahŕňať:

– Základné kontaktné údaje vrátane vášho mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailu.
– Údaje o objednávke vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, potvrdenia platby, e-mailovej adresy, telefónneho čísla.
– Informácie o účte vrátane vášho používateľského mena, hesla, bezpečnostných otázok.
– Informácie o nakupovaní vrátane položiek, ktoré si prezeráte, vkladáte do košíka alebo pridávate do zoznamu želaní.
– Informácie o zákazníckej podpore vrátane informácií, ktoré sa rozhodnete uviesť v komunikácii s nami, napríklad pri odosielaní správy prostredníctvom služieb.

Niektoré funkcie Služieb môžu vyžadovať, aby ste nám priamo poskytli určité informácie o sebe. Môžete sa rozhodnúť tieto informácie neposkytnúť, ale to vám môže zabrániť v používaní alebo prístupe k týmto funkciám.

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookie

Automaticky zhromažďujeme aj určité informácie o vašej interakcii so Službami (“Údaje o používaní”). Na tento účel môžeme používať súbory cookie, pixely a podobné technológie (“súbory cookie”). Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie o tom, ako pristupujete k našej lokalite a svojmu účtu a ako ich používate, vrátane informácií o zariadení, informácií o prehliadači, informácií o vašom sieťovom pripojení, vašej IP adresy a ďalších informácií týkajúcich sa vašej interakcie so službami.

zásady ochrany osobných údajov

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.