Prečo je content marketing dôležitý? Najčastejšie chyby v content marketingu

Čo je content marketing?

Content marketing je marketingová stratégia, ktorá sa používa na prilákanie, zaujatie a udržanie zákazníkov prostredníctvom vytvárania a zdieľania relevantného obsahu prostredníctvom kanálov, ako sú sociálne médiá, blogy, webové stránky, podcasty, aplikácie, tlačové správy, tlačené publikácie a ďalšie. Cieľom je osloviť vašu cieľovú skupinu a zvýšiť predaj, povedomie o značke, angažovanosť a lojalitu zákazníkov.

Prečo je content marketing dôležitý?

Content marketing prináša mnoho výhod. Účinná stratégia content marketingu prinesie:

 • Zvýšenú viditeľnosť online. Content marketing vám môže pomôcť prilákať viac zákazníkov a návštevníkov webových stránok, najmä keď ľudia hľadajú riešenia na svoje problémy. Ponúkanie vzdelávacieho a informatívneho obsahu o téme, ktorá ich zaujíma vám môže pomôcť zvýšiť viditeľnosť.
 • Viac potenciálnych zákazníkov. Keďže vzdelávanie zákazníkov buduje dôveru a pomáha im cítiť sa pohodlnejšie pri nákupe, môžete generovať viac potenciálnych zákazníkov a začať s nimi rozvíjať vzťahy.
 • Zvýšenie lojality. Lojalita je v marketingu a podnikaní nevyhnutná. Čím lojálnejší sú vaši zákazníci, tým viac opakovaných nákupov uskutočnia. Vďaka obsahu, ktorý informuje začínate budovať dôveru spotrebiteľov k vašej značke.

Napriek veľkým výhodám, ktoré môže content marketing priniesť sa mnohí dopúšťajú chýb, ktorým sa možno vyhnúť.

Chyby v content marketingu, ktorým sa treba vyhnúť

 • Neporozumenie svojich zákazníkov

Podniky často vytvárajú obsah bez toho, aby vedeli čo je pre ich zákazníkov dôležité. Bez správneho pochopenia problémov a cieľov vašich zákazníkov nemôžete vytvárať užitočný a zmysluplný obsah. Taktiež je dôležité riadiť vzťahy už s existujúcimi zákazníkmi a držať sa podnikateľského prístupu CRM (Custumer relationship management).

 • Nemať jasný plán/cieľ

Ďalšou chybou pri content marketingu, ktorej by ste sa mali vyhnúť, je absencia jasného plánu alebo cieľa. Vaša marketingová stratégia obsahu by mala mať cieľ, ktorý vám poskytne jasný smer. Stanovený cieľ by mal byť SMART. 

Ciele SMART:

Specific (konkrétne) – čo chcete dosiahnuť. Measurable (merateľné) – aby vaše ciele boli kvantifikovateľné, aby ste mohli lepšie merať a sledovať pokrok. Achieavable (dosiahnuteľné) – cieľ by mal byť dosiahnuteľný na základe vašich súčasných zdrojov. Relevant (relevantné) – zvážte, či cieľ pomáha dosiahnuť vaše marketingové alebo obchodné ciele. Time Bound (časovo ohraničené) – zahrňte časové ohraničenie, dokedy by sa mal cieľ splniť. 

 • Používanie rovnakého typu obsahu

Obsah môže byť textový, vizuálny alebo zvukový. Existuje mnoho rôznych typov contentu, ktoré by ste mali zvážiť.

 • Príliš propagačný alebo obsah zameraný na predaj

Každý obsah, ktorý zverejníte je o vašom podnikaní, produktoch alebo službách je veľkou chybou content marketingu, ktorá len odláka zákazníkov. Obsah, ktorý je zameraný na vaše podnikanie nebude pre čitateľov užitočný. Namiesto toho budete čitateľov odháňať, pretože budú hľadať riešenia inde.

 • Nesledovanie výkonu vášho obsahu

Poslednou chybou, ktorej by ste sa mali vyhnúť je nepreskúmanie a nesledovanie úspešnosti obsahu. Ako inak zistíte, či niečo fungovalo alebo nie, ak si nepozriete výsledky? Dôležité je taktiež si pripraviť vlastnú marketingovú analýzu, ktorá pomôže zvýšiť vašu efektivitu. Vyhýbanie sa týmto chybám pomáha podnikom vytvoriť silnú stratégiu content marketingu, ktorá nadviaže kontakt s cieľovou skupinou a podporí konverzie. Zameranie contentu na zákazníkov, stanovenie jasného cieľa a meranie výkonnosti obsahu – to všetko vám pomôže vytvoriť úspešnú stratégiu

chyby v content marketingu

Formáty content marketingu

Každý obsah, ktorý vytvoríte má mať definovaný účel a cieľ. Vašim cieľom môže byť vzdelávanie, inšpirácia, presviedčanie, zábavu alebo predaj. Existuje mnoho rôznych formátov, ktoré treba zvážiť pri content marketingu. Tu je krátky zoznam najpopulárnejších:

 • Blog
 • Case studies (prípadové štúdie)
 • Online recenzie zákazníkov
 • Knihy a e-knihy
 • Šablóny
 • Videá
 • Infografiky
 • Podcasty
 • Webové semináre
 • Interaktívny obsah
 • Sociálne médiá
 • Obsah vytváraný používateľmi
 • GIFy a meme

Rôzne typy obsahu oslovujú rôzne segmenty vášho publika. Niektorí sa učia sluchom a priťahujú ich podcasty. Iní sa učia vizuálne a uprednostňujú videá, infografiky alebo prezentácie. A ďalší uprednostňujú text, napríklad príspevky na blogu, knihy. Využívaním viacerých typov obsahu v marketingu teda môžete osloviť rôzne skupiny.

Použité zdroje

What is content marketing?

7 Content marketing to avoid

5 rád, ako robiť content marketing

Content marketing

13 Content Marketing ‘Don’ts’ To Avoid At All Costs

13 Types of Content Marketing Formats You Need to Use Now

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

  Data Strategy Session

  To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

  Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.