Marketingová analýza

Marketingová analýza je proces zbierania, vyhodnocovania a spracovania dát, za cieľom lepšieho pochopenia trhu, cieľovej skupiny a konkurencie, za cieľom efektívneho plánovania stratégii a lepšej marketingovej výkonnosti. Je to neodmysliteľná súčasť marketingovej stratégie. V tomto procese sa vytvárajú podklady pre budúce rozhodovanie.

Marketingová analýza zahŕňa prieskum trhu, konkurencie, samotného podniku, zákazníkov, SWOT analýzu, trendovú analýzu a ďalšie analytické a štatistické nástroje.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.