Adaptívne učenie

Adaptívne učenie je druh interaktívnej výučby, pri ktorej sa kladie dôraz na potreby jednotlivca a efektívnu odozvu. Tradičný model výučby je na rozdiel stavaný tak, že všetci študenti sa učia rovnaké poznatky, rovnakým spôsobom a v rovnakom tempe.

Medzi základné znaky adaptívneho učenia patria interaktívne a personalizované učebné plány, kontinuálne hodnotenie, inovatívne učebné stratégie a technologická podpora. Tento prístup k vzdelávaniu sa stáva stále dôležitejším v dobe, keď je technológia schopná poskytovať personalizované učebné prostredie a analyzovať dáta, ktoré sú užitočné pri prispôsobovaní vzdelávania.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.