Aktivačná funkcia

Aktivačná funkcia je funkcia umelého neurónu v neurónovej sieti, ktorá poskytuje výstupy na základe vstupov. Táto funkcia graficky znázorňuje ich rozsah. Nachádza sa „na konci“ nervovej štruktúry a je možné ju pripodobniť axónu biologického neurónu.

Existujú aktivačné funkcie lineárne (udržujúce konštantu) a nelineárne (vytvárajúce viac variácii), z ktorých sa následne zostavuje neurónová sieť. 

Medzi typické príklady aktivačnej funkcie patria:

Funkcia identity (nerobiť nič, výstup je lineárna kombinácia),

Kroková funkcia (odoslať impulz (ON) ak je hodnota lineárnej kombinácie vyššia ako 0, inak nerobiť nič (OFF))

Sigmoidálna funkcia (miernejšia verzia krokovej funkcie).

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.