Algoritmus

Algoritmus je postup alebo sada pravidiel, ktoré treba sledovať na dosiahnutie určitého výsledku alebo na riešenie určitého problému. V kontexte informatiky a programovania je algoritmus definovaný ako konečná sada presne definovaných inštrukcií, ktoré riešia určitý problém alebo vykonávajú určitú úlohu v konečnom čase.

Algoritmy môžu byť jednoduché (napríklad algoritmus na sčítanie dvoch čísel) alebo zložité (napríklad algoritmy na vyhľadávanie informácií v obrovských dátových súboroch alebo algoritmy strojového učenia).

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.