Anomálna detekcia

Anomálna detekcia je proces identifikovania dôvodov zmeny hodnoty dát, ktoré sa vymykajú norme. Anomália je niečo, čo sa výrazne odkláňa od očakávaného štandardu. Anomálne údaje sú väčšinou prepojené s nejakým problémom alebo udalosťou, ktoré ich ovplyvnili, napríklad hacknutie, štrukturálne alebo textové chyby.

Existujú tri druhy anomálnej detekcie: Supervizované, semi-supervizované a nesupervizované. Supervizované techniky používajú kompletnú sadu „normálnych“ a „abnormálnych“ hodnôt, ktoré sa klasifikujú. Semi-supervizovaná technika používa dátovú množinu na vytvorenie reprezentatívnej normy, a tak deteguje anomálie. Nesupervizovaná metóda deteguje anomálie v neoznačenej testovacej sade dát, za predpokladu, že väčšina je „normálna“.

V praxi sa anomálnou detekciou predpovedajú útoky hackerov alebo to, ktoré zľavy alebo nové produkty zvýšia výnos. 

 

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.