API

Je to skratka pre Application Programming Interface, čo sa dá preložiť ako rozhranie pre programovanie aplikácii. API je súbor protokolov a nástrojov, ktoré programátori využívajú pri vytváraní softvérov a aplikácii. Je to rozhranie, v ktorom medzi sebou komunikujú aplikácie a systémy. 

API napomáha pri vytváraní aplikácii tým, že umožňuje prístup programátorovi do iného softvéru. Vývojár abstrahuje istú funkcionalitu z inej aplikácie, sociálnej siete alebo databázy a nemusí ju nanovo vytvárať, keďže ju vytvoril už niekto iný. 

Prístup môže byť súkromný (určený len pre interné použitie v spoločnosti), partnerský (určený len pre konkrétnych obchodných partnerov) alebo verejný (k dispozícii pre širokú verejnosť).Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.