Asociované pravidlá

Asociované pravidlá sú štatistické pravidlá používané na odhaľovanie vzťahov medzi rôznymi premennými v dátach. Vďaka nim sa dajú identifikovať vzťahy medzi prvkami v dátovej množine a odhaliť tendencie a vzory. 

Asociované pravidlá sa používajú pri analýze nákupného správania zákazníkov. Ak si niekto kúpil kávu, tak si kúpi aj smotanu do kávy a cukor. Obchodníci potom môžu dané produkty uložiť v regáloch pri seba alebo vytvárať cielené ponuky a zľavy.

Asociované pravidlá sa získavajú asociačnou analýzou, ktorá produkuje tri druhy pravidiel. Použiteľné pravidlá obsahujú novú informáciu vysokej kvality. Triviálne majú výsledok, ktorý je všeobecne známy. Nevysvetliteľné pravidlá sa nedajú objasniť a často sú nesúvisiace a neprospešné.Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.