Augumentácia údajov

Augumentácia údajov je zväčšenie množstva dát v trénovacej sade, pridaním nových príkladov na základe existujúcich dát. Táto technika je používaná v oblasti strojového učenia a analýzy dát, za cieľom zvýšenia kvality a rozmanitosti modelov v rôznych podmienkach.

Pri augumentácii údajov sa používajú rôzne operácie ako rotácia, zrkadlenie, čierno-biela transformácia obrázkov, horizontálne posuny či pridávanie šumu a perturbácie

Praktické využitie nájdeme v počítačovom videní pri rozpoznávaní objektov a tvárí z viacerých uhlov. Pridaním šumu sa zvyšuje pravdepodobnosť rozoznať reč aj v rušnom prostredí. V lekárskej diagnostike má využitie pri variácii nálezov, vo finančníctve pri predpovedaní nestálych trhov.Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.