Autokorelácia

Autokorelácia je štatistický koncept, ktorý sa používa na analýzu časových radov a sérií údajov. Zisťuje prípadné vzory, cykly, sezónnosti alebo trendy v časových radoch. Vizualizuje sa pomocou korelačných grafov alebo korelačných funkcií, ktoré ukazujú, ako sa hodnoty v časovom rade korelujú s rôznymi časovými oneskoreniami.

Autokorelácia je dôležitým nástrojom v oblasti ekonometrie a finančnej analýzy pri investičných rozhodnutiach. V meteorológií sa využíva sa na analýzu historických meteorologických údajov a vytváranie vzorov, ktoré pomáhajú pri predpovedi počasia. V inžinierstve odhaľuje spoľahlivosť zariadení a cykly opotrebenia a zlyhaní.Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.