AutoML

Je to skratka pre Automated Machine Learning, do slovenčiny preložené ako automatizované strojové učenie. Automatizuje a sprístupňuje strojové učenie (ML), ktoré sa zaoberá štatistickými algoritmami a ich generalizáciou. Umelá inteligencia tak dokáže vykonávať podobné úlohy bez explicitných inštrukcii. 

Pôvodné strojové učenie pri trénovaní modelov najskôr zadefinuje problém, následne zhromaždí dáta, ktoré predspracuje, potom trénuje model a vyhodnocuje. AutoML posledné tri kroky zautomatizuje, keďže to je iteratívny proces (opakujúci sa) a vyžaduje viac pokusov pre uspokojivé výsledky.

V praxi je AutoML využiteľné pri odhaľovaní finančných podvodov, pri rozpoznávaní tváre, kybernetickej bezpečnosti, či zákazníckej podpore využitím chatbotov.Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.