Autoregresívny model

Autoregresívny model (AR model) je štatistický model, ktorý sa používa na predpovedanie budúcich hodnôt na základe predchádzajúcich hodnôt v časovej sekvencii, zvyčajne chronologicky usporiadaných. Tento model je široko používaný v oblasti časových radov a časových sérií. 

AR model je definovaný pomocou autoregresívnej rovnice, ktorá zahŕňa váhy (koeficienty) pre predošlé hodnoty časovej série. Zjednodušene, sa táto rovnice skladá zo závislej a vysvetľujúcej premennej, ktoré sú rovnaké s tým rozdielom, že závislá premenná bude v neskoršom časovom okamihu ako vysvetľujúca premenná.

V praxi sa využívajú na predpovede v rôznych oblastiach ako meteorológia, ekonómia, epidemológia, logistika či energetika.Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.