BCG matica

BCG matica predstavuje nástroj, ktorým sa hodnotí a rozdeľuje portfólio do štyroch skupín podľa úspešnosti produktov na trhu. Tieto skupiny sa volajú: otázniky, hviezdy, dojné kravy a psy. Matica nám ukazuje aké sú spojitosti medzi tempom rastu obchodov a konkurencieschopnosti  firmy. Je nápomocná pri rozhodovaní o tom, kde a aké množstvo zdrojov vložiť.

Otázniky sú produkty, ktoré majú nízky podiel na trhu. Ide o nové výrobky, ktoré potrebujú vysoké investície. Otázniky však môžu mať potenciál rýchleho rastu. Predstavujú šancu do budúcna. Prostredníctvom prieskumu trhu treba zistiť, či do daných produktov naďalej investovať alebo nie.

Hviezdy preukazujú vysoký rast tempa obratu a veľký podiel na trhu. Vyžadujú si finančné podporovanie, no výsledkom je vysoký zisk.

Dojné kravy sú pilierom každého podniku. Sú to produkty, ktoré vykazujú vysoké zisky bez nutnosti väčších vkladov.

Psy predstavujú výrobky, ktoré už pravdepodobne nebudú generovať vysoké zisky a je treba zvážiť, či sa oplatí ich ďalej udržiavať na trhu alebo nie.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.