Bounce rate

Bounce rate alebo miera okamžitých odchodov predstavuje percento návštevníkov stránky, ktorí ju opustili skôr akoby vykonali ďalšie kliknutia alebo interakcie. Používa sa nie len pri webových stránkach, ale aj v email marketingu, kde odkazuje na percento e-mailov, ktoré neboli doručené príjemcovi.

Ak má stránka vysoký bounce rate, je to náznak existencie problému. Vtedy je vhodné analyzovať obsah stránky a vykonať potrebné kroky na zlepšenie. Môže ísť napríklad o prispôsobenie dizajnu, zlepšenie navigácie alebo optimalizáciu kľúčových slov a SEO.

Naopak, ak má stránky nižší bounce rate, ide o ukazovateľ spokojnosti a zainteresovanosti návštevníkov webovej stránky.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.