Dáta

Dáta predstavujú všetky druhy informácií, ktoré sú ďalej spracovávané alebo ukladané v digitálnom priestore. Tieto údaje sú zapísané v binárnych hodnotách čísel 0 a 1, či už ide o dáta reprezentujúce zvuk, video, obraz alebo text. Poznáme vstupné a výstupné dáta, vstupné dáta vychádzajú zo vstupných zariadení, akými môže byť napríklad klávesnica a výstupné dáta sú výsledkom ďalšieho spracovania, napríklad výsledný zvuk/obraz. 

Poznáme dáta vygenerované ľudskou činnosťou, ako aj rôznymi zariadeniami. Dôležitou časťou je sprocesovanie raw data, teda nespracovaných dát, ktorých spracovaním, analýzou alebo interpretáciou vieme vytvoriť nové informácie, modely, prognózy alebo stratégie.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.