Dátová množina

Dátová množina predstavuje súbor dát používaných na trénovanie a testovanie modelov strojového učenia. Poznáme statické alebo dynamické množiny, pričom statické množiny poskytujú operácie s konkrétnymi prvkami, zatiaľ čo dynamické množiny umožňujú aj vkladanie alebo odoberanie jednotlivých prvkov. 

Dátové množiny môžu slúžiť na trénovanie modelov strojového učenia, aby tieto modely získali schopnosť predikovať trendy, tiež môžu slúžiť na overovanie presnosti parametrov alebo konečné vyhodnocovanie výkonnosti konkrétneho modelu.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.