Digitálny marketing

Digitálny marketing (online marketing) je súbor stratégií a techník, ktoré využívajú digitálne kanály, online nástroje a technológie, s cieľom efektívne osloviť a angažovať cieľovú skupinu. Cieľom digitálneho marketingu je zlepšiť viditeľnosť značky, generovať kvalitné leads, zvýšiť konverzie a v konečnom dôsledku podporovať rast a úspech podniku.

Patria sem nástroje SEO, Google Ads, správa sociálnych sietí, e-mail marketing, obsahový marketing, affiliate marketing. Medzi najdôležitejšie aktivity v tejto oblasti patrí pravidelné vyhodnocovanie dát, ktoré umožňuje merať úspešnosť kampaní a prispôsobovať stratégiu podľa získaných informácií.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.