Dizajn manuál

Dizajn manuál je súbor obsahujúci pravidlá vizuálnej komunikácie a identity firmy alebo značky. Pomáha pri usmerňovaní používania vizuálnych prvkov v súvislosti s danou spoločnosťou. To je prínosné najmä pre interné tímy, externých dizajnérov, grafikov, tlačiarov a agentúry, ktoré spolupracujú s firmou napríklad pri tvorbe vizitiek, bannerov alebo potlače reklamných predmetov. Výsledkom dizajn manuálu je jednotný dizajn značky. Zákazník vie vďaka tomu lepšie odlíšiť spoločnosť od konkurencie.  

Obsahom dizajn manuálu je podrobný opis škály farieb, typografie, rozmerov, logotypu, sloganu a iných grafických podkladov. To sa nazýva korporátna identita. Nachádzajú sa v ňom aj komunikačné tlačoviny, propagačné predmety alebo elektronické aplikácie.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.