Enkóding

Enkóding predstavuje proces transformácie dát z jedného formátu do iného, nami požadovaného formátu. Poznáme niekoľko typov enkódingu, ako napríklad textový, obrazový alebo číselný. Predstavuje tak prevod textových dát do číselnej podoby alebo redukciu obrazových pixelov, pričom výber vhodnej metódy enkódovania závisí od konkrétnych potrieb analýzy a od typu dát, ktoré sa spracúvajú. 

Výhodou enkódingu je použiteľnosť rôznych typov dát prevedených do číselnej podoby, nakoľko množstvo algoritmov strojového učenia je schopných pracovať práve s číselnými hodnotami. Efektívne enkódovanie dát môže zvýšiť porozumenie charakteristiky dát a ich vzájomných vzťahov, čím sa zvýši presnosť konkrétneho modelu strojového učenia.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.