Faktorizácia

Pojem faktorizácia má viacero významov, no v zásade ide o rozklad väčšieho celku na menšie časti. V matematike označuje rozklad väčších čísel na súčin ich prvočísel.

V informatike sa môže týkať mnohých vecí. Napr. faktorizácia relačných údajov – rozklad databázovej tabuľky s množstvom údajov na menšie tabuľky. Pri obrázkovom súbore JPEG sa používa faktorizácia pre komprimovanie obrazových dát. Faktorizácia v programovacom jazyku Python implementuje funkciu na výpočet činiteľov daného celého čísla.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.