Jupyter Notebook

Jupyter Notebook je webová interaktívna výpočtová platforma. Kombinuje živý kód, rovnice, opisný text, vizualizácie… Umožňuje dátovým vedcom vytvárať a zdieľať dokumenty obsahujúce živý kód, rovnice a iné multimediálne zdroje.

Jupyter Notebook je závislý od programovacieho jazyka Python, preto keď s ním chcete pracovať, musíte mať Python nainštalovaný vo vašom počítači. Dovoľuje nám kombinovať bloky kódu Pythonu s formátovaným textom. To znamená, že bloky kódu môžete vykonávať v ľubovoľnom poradí namiesto toho, aby ste boli nútení vykonávať každý blok zhora nadol.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.