P-hodnota

P-hodnota predstavuje číselnú hodnotu využívanú pri štatistických testoch hypotéz. Hodnoty sa zobrazujú v tabuľkách alebo v štatistickom softvéri. Ide o mieru pravdepodobnosti, či sa pozorovaný rozdiel mohol vyskytnúť iba náhodou. P-hodnota porovnáva hodnotu významnosti so stanovenou úrovňou (známou ako hranica významnosti) na zistenie, či je výsledok testu štatisticky významný. 

Ak je hodnota významnosti menšia než stanovená hranica (obvykle sa používa hodnota 0,05), vtedy sa test považuje za štatisticky významný a nulová hypotéza je zamietnutá. Čím väčší je rozdiel medzi dvomi pozorovanými hodnotami, tým menšia je pravdepodobnosť, že rozdiel je spôsobený náhodou.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.