Pandas

Ide o open-source softvérovú knižnicu programovacieho jazyka Python. Je špeciálne navrhnutá a zameraná na manipuláciu a analýzu dát. Ponúka výkonné prostriedky na štruktúrovanie dát do tabuliek, čo zabezpečuje jednoduché spracovanie a analýzu informácií. Dáta formuje do formátu podobnému tabuľke, čo umožňuje prácu s rôznymi typmi dát. To ponúka možnosť pre rýchlu manipuláciu a tvorenie širokého spektra analýz a úprav. Táto knižnica je široko využívaná v oblastiach ako štatistika, analýza dát, vedecký výskum a vývoj softvéru.

Názov Pandas je odvodený od výrazu panel data, čo je anglický termín pre dáta v tabuľkovom formáte a výrazu Python Data Analysis. Tento názov odzrkadľuje zámer knižnice, ktorým je analýza dát v tabuľkovom formáte pomocou programovacieho jazyka Python.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.