PCA

PCA je skratka pre Principal component analysis, čo sa dá preložiť ako analýza hlavných komponentov. Je to štatistická metóda, ktorá sa využíva na znižovanie rozmeru súboru údajov, zachovávajúc maximálne množstvo informácií a základných vzťahov medzi premennými. Dosiahne to lineárnou transformáciou údajov do nového súradnicového systému. Zameriava sa na identifikáciu hlavných vzorov dát. Umožňuje ľahšiu vizualizáciu a analýzu.

Analýza hlavných komponentov má uplatnenie v mnohých oblastiach, ako je prieskum trhu, sociálne vedy, kompresia obrazu, rozpoznávanie tváre, neuroveda či počítačová grafika.Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.