Početnosť

Pojem početnosť označuje mieru, v akej sa niečo vyskytuje alebo opakuje v určitom čase či priestorovom rámci. Ide o kľúčový pojem v analýze a meraní výskytu konkrétnych javov v rôznych odvetviach. Význam tohto pojmu sa môže líšiť v závislosti od oblasti, ktorej sa týka.

Keď sa jedná o štatistiku, ide o množstvo výskytu určitého javu v súbore dát. Pri komunikácii je to napríklad početnosť výskytu slov alebo tém v komunikačnom kanály. Čo sa týka technológie, početnosť sa môže týkať frekvencie procesov alebo udalostí v informačných systémoch.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.