Podpora

Pod pojmom podpora rozumieme akúkoľvek činnosť, opatrenie alebo prostriedok, ktorý poskytuje určitú formu ochrany a pomoci. Cieľom je zlepšiť, zefektívniť alebo uľahčiť konkrétne procesy, cieľ alebo inú problematiku. Poznáme rôzne formy podpory. Môže síť napríklad o poskytnutie informácií, materiálnych prostriedkov alebo o emocionálnu podporu.

V oblasti marketingu alebo analýzy dát spadajú pod podporu rôzne aktivity, stratégie alebo prostriedky, ktoré pomáhajú k úspechu a efektívnosti. Môže ísť o podporu zákazníkov, kampaní, analýz dát alebo podporu interných tímov.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.