Podporné vektory

Podporné vektory alebo SVM (Support vector machines) predstavujú metódu strojového učenia s učiteľom. Využíva sa hlavne na klasifikáciu, regresnú analýzu a detekciu anomálií. Jej hlavným cieľom je rozdeliť dáta do dvoch tried. To spočíva v nájdení nadroviny, ktorá najlepšie oddelí dáta medzi jednotlivými triedami. Podpornými vektormi sú potom tie, ktoré ležia najbližšie k danej hranici. Ide o dôležité dátové body z trénovacej množiny, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri definovaní optimálnej rozhodovacej hranice medzi rôznymi triedami.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.