Poissonová distribúcia

Ide o štatistické rozdelenie, ktoré ukazuje, koľkokrát je pravdepodobné, že dôjde k udalosti v danom časovom období alebo priestorovom intervale. Toto distribučné rozdelenie sa využíva pri situáciách, ktoré sa dejú v nízkej frekvencii, s náhodným a nezávislým charakterom. Je to diskrétna funkcia, pretože modeluje celočíselné hodnoty v určitom časovom intervale. Keďže sa predpokladá, že ide o nezávislé situácie, znamená to, že výskyt jednej udalosti neovplyvní výskyt ďalších.

Poissonova distribúcia sa využíva pri popise zriedkavých javov, ako sú napríklad telefonáty v call centrách.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.