Pravdepodobnostné programovanie

Ide o podoblasť AI, ktorá sa zaoberá vývojom a analýzou algoritmov schopných pracovať s neurčitými vstupmi a vytvárať neisté výstupy. Je to metóda, ktorá využíva pravdepodobnostné modely na riešenie problémov, kde existuje neistota alebo náhoda. Tieto modely sú schopné priraďovať pravdepodobnosti rôznym udalostiam. Je to perspektívna metóda v umelej inteligencii, pretože umožňuje vytvárať systémy schopné adaptovať sa a učiť sa z neistých údajov.

Pravdepodobnostné programovanie je používané na presnejšie rozhodovanie v oblastiach, kde sa prijímajú rozhodnutia na základe neúplných informácií. V štatistike a analýze dát umožňuje vytvárať modely, ktoré dokážu predvídať budúce udalosti a spracovať informácie so zohľadnením neurčitosti.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.