Predspracovanie dát

Ide o predspracovanie údajov, ktoré je dôležitým krokom v procese dolovania údajov. Je to spôsob ako previesť a spracovať akýkoľvek typ surových údajov do žiadanej podoby. Cieľom je transformácia údajov do formátu, ktorý sa ľahšie a efektívnejšie spracúva. Ide o dôležitú časť procesu, ktorá zaručí spoľahlivé a presné výsledky pre podnikové aplikácie.

Na predspracovanie dát je možné použiť niekoľko nástrojov a metód. Ide napríklad o vzorkovanie, ktoré umožňuje získať reprezentatívnu podmnožinu z veľkého objemu údajov. Používa sa tiež transformácia, odšumovanie, imputácia, normalizácia či extrakcia príznakov.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.