Prostredie

Prostredie zahŕňa všetky faktory, s ktorými prichádza živý subjekt do kontaktu a ktoré ho obklopujú. Ide o všetko na čo subjekt priamo a nepriamo pôsobí. Prostredím môže byť všetko okolo nás, od vzduchu, ktorý dýchame, až po komunity, v ktorých žijeme.

Prostredie je dôležité poznať, pretože ovplyvňujú spôsob akým podniky rozvíjajú svoje stratégie, komunikujú so zákazníkmi a prispôsobujú svoje produkty či služby. Na rozhodovacie procesy vplývajú rôzne faktory v prostredí. Jedná sa napríklad o trendy, konkurenciu, politické a legislatívne zmeny, alebo spoločenské preferencie, majú výrazný vplyv na rozhodovacie procesy podnikov. Poznanie prostredia umožňuje podnikom prispôsobiť sa meniacim potrebám a očakávaniam spotrebiteľov.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.