Randomizovaný experiment

Ide o typ experimentu, ktorý zahŕňa náhodnú vzorku účastníkov. Táto vzorka sa rozdelí na experimentálne a kontrolné skupiny. Experimentálnej skupine sa podáva experimentálna intervencia alebo manipulácia, ktorá má podobu skúmanej zmeny. Kontrolná skupina zásah nedostane. Následne sa skúmajú rozdiely v zmene v postoja alebo správaní skupín.

Tento typ experimentu sa využíva v rôznych oblastiach. Využíva sa v rámci vedeckého výskumu, testovania hypotéz a overovania príčinných vzťahov.

V marketingovom kontexte sa randomizovaný experiment používa na testovanie nových reklamných stratégií, cien produktov alebo iných marketingových aktivít.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.