Redis

Redis predstavuje úložisko dátových štruktúr, ktoré má otvorený zdroj. Údaje uchováva v operačnej pamäti, čo znamená, že sú operácie vykonávané nad pamäťou RAM. Vyniká tak svojou rýchlosťou. Slúži ako databázový, pamäťový a ukladací systém. 

Redis poskytuje možnosť uloženia dát v pamäti a v prípade potreby ich rýchle získanie. Jedná sa o key-value úložisko.  Znamená to, že údaje do neho zapisujeme a pristupujeme k nim prostredníctvom kľúča, ktorý má priradenú hodnotu. Podporuje rôznorodé dátové štruktúry, reťazce, množiny alebo zoznamy s bitmi. Ide o nástroj, ktorý je vysoko odolný voči chybám.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.