ROAS

ROAS, return on advertising spend, je ukazovateľ, ktorý predstavuje koľko peňazí zarobí každé euro minuté na reklamu. Dá sa taktiež označiť ako merateľ výkonnosti reklamy. Čím je hodnota ROAS vyššia, tým je reklama efektívnejšia.

ROAS pomáha podnikateľom rozhodnúť sa, do akých reklamných kanálov je najvýhodnejšie investovať alebo aký má byť rozpočet na reklamu na rok. 

Medzi softvéri, ktoré pomáhajú manažovať ROAS patrí Google Analytics, Facebook Ads Manager, Google Ads a ďalšie platformy.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.