ROI (Return on Investment)

ROI je skratka pre Return on Investment, v preklade návratnosť investície. Cez tento ukazovateľ dokážeme merať efektívnosť a ziskovosť investície v porovnaní s jej nákladmi. 

ROI vypočítame ako pomer čistého zisku z investície a nákladov na ňu, ktoré vynásobíme 100. Vyjadruje sa v percentách, čo znamená že, čím vyššia je hodnota ROI, tým efektívnejšia bola investícia. Vďaka tomuto dokáže podnikateľ odhadnúť, ktoré investície sú preňho výhodné, a ktoré nie. Nevýhodou ale je, že ROI pracuje s historickými dátami a nedokáže predpovedať vývoj investícií dopredu.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.