Segmentácia

Pod pojmom segmentácia chápeme proces, počas ktorého sa trh rozdeľuje na menšie homogénne skupiny.

Tieto skupiny sa nazývajú segmenty. Navzájom sa od seba líšia potrebami, charakteristikami a nákupným správaním. Segment predstavuje časť trhu, ktorá je tvorená spotrebiteľmi s podobnými geografickými, demografickými, psychografickými a behaviorálnymi vlastnosťami.

Cieľom segmentácie je efektívnejšie cielenie a prispôsobovanie marketingových stratégií na základe znalosti postrieb, preferencií a správanie konkrétnych častí trhu.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.