SQL

SQL alebo structured query language je počítačový jazyk s prístupom k relačným databázam. Používa sa na prácu s množinami faktov a vzťahmi medzi nimi, ktoré pomáhajú odpovedať na požadované otázky. Ide o ľahko zvládnuteľný a naučiteľný programovací jazyk. Každý databázový program sa musí riadiť normou ANSI/ISO SQL.

Pri používaní SQL  je dôležité použiť správnu syntax. Syntax predstavuje množinu pravidiel, vďaka ktorým sa prvky jazyka správne kombinujú. Syntax využívaná pri SQL je založená na syntaxi anglického a VBA jazyka.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.