Bagging (Bootstrap aggregating)

Bagging je metódou v oblasti strojového učenia, ktorá kombinuje predpovede rôznych modelov s cieľom zlepšiť ich presnosť. Bagging pozostáva z dvoch častí a to bootstrappingu a agregácie. Metóda bootstrappingu je založená na výbere náhodných vzoriek zo vstupných údajov, na ktorých sa trénuje konkrétny model strojového učenia. 

Na základe výsledkov, resp. predpovedí z bootstrappingu sa v každom modeli prechádza agregáciou, ktorá kombinuje všetky možné predpovede do jedného výsledného výstupu, zohľadňujúc tak všetky možnosti. Vďaka kombinácii bootrappingu a následnej agregácie zvyšuje bagging výkonnosť modelovania s presnejšími predpoveďami. Najpoužívanejší algoritmus baggingu je metóda random forest, ktorá kombinuje niekoľko rozhodovacích stromov, vďaka čomu sa dosiahne presnejší a stabilnejší výsledok.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.