Big data

Ide o súbor dát, ktorý má nadmerne veľký objem. Preto je potrebné ho spracovať iným spôsobom ako zaužívanými softvérovými nástrojmi. Ide o rôzne typy údajov, ktoré sú v štruktúrovanej forme. Spracúvajú sa prediktívnou alebo behaviorálnou analýzou. Môžu sa riešiť aj čiastkovými analýzami, pri ktorých sa zo súboru vyberajú aktuálne potrebné dáta na vybranú analýzu.

Big data sa zvyčajne uskladňujú v dátových skladoch, kde prúdia z rôznych zdrojov.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.