Cieľová skupina

Pod pojmom cieľová skupina sa chápe skupina ľudí na ktorú je zameraná činnosť, produkt alebo komunikácia. 

V oblasti marketingu sa cieľová skupina definuje prostredníctvom segmentácie. Znalosť cieľovej skupiny je veľmi dôležitá, pretože na základe týchto informácií je možné prispôsobiť marketingové aktivity na základe potrieb, preferencií a správania konkrétnych častí trhu. Vďaka tomu je možné urobiť efektívnejšiu a úspešnejšiu kampaň.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.