Databáza

Databáza je množina štruktúrovaných dát. Ide o počítačový systém, ktorý ukladá, zoraduje, triedi a znovu vyhľadáva dáta alebo informácie. Počítačový program alebo človek vie tieto informácie získať pomocou dopytovacieho jazyka. Obsahuje akýkoľvek typ údajov vrátane slov, čísel, obrázkov, videí a súborov. 

Vysokoefektívna databáza je dôležitou súčasťou každej organizácie. Využíva sa najmä pri rozhodovacích procesoch ale jej úlohou je tiež podporovať interné operácie spoločností a uchovávanie interakcií so zákazníkmi a dodávateľmi. Obsahuje aj inžinierske alebo ekonomické modely. Zahŕňa systémy digitálnych knižníc, cestovné rezervačné systémy či inventarizačné systémy.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.