Databáza

Databáza je systematicky usporiadaná kolekcia dát, ktorá je spravovaná a organizovaná tak, aby umožňovala efektívne vyhľadávanie, pridávanie, aktualizáciu a odstraňovanie informácií. Slúži na účinné uchovávanie a správu dát s cieľom zabezpečiť jednoduchý a štruktúrovaný prístup k nim. Databázy sú používané v širokej škále aplikácií a systémov, vrátane informačných systémov, webových stránok, podnikových aplikácií a mnohých ďalších.

Štyri typy databáz:

  • Hierarchické databázy
  • Relačné databázy
  • Nerelačné databázy
  • Objektovo orientované databázy

Najčastejšie využívané programy na prácu s databázami sú Microsoft Access, Apache Cassandra, Oracle Database a MySQL.Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.