Datamart

Datamart, nazývaný tiež dátový trh je podskupinou z prostredia dátového skladu. Jeho úlohou je získavanie informácií pre konkrétneho klienta. Zameriava sa teda na špecifický odbor podnikania, oddelenia alebo predmetu. To má za následok jednoduchý prístup k údajom pre určitú skupinu užívateľov, bez toho, aby prehľadávali celý dátový sklad. Ľudia tak môžu efektívnejšie analyzovať a spravovať dáta v súlade s ich potrebami a úlohami. Datamarty môžu byť buď nezávislé a samostatné, alebo súčasťou väčšieho systému datového skladu.

Nevýhodou môže byť nekonzistentnosť ku ktorej môže dôjsť medzi jednotlivými trhmi.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.