Dátová analýza

Dátová analýza predstavuje proces zberu dát z rôznych zdrojov a ich následné čistenie za účelom odstránenia chýb alebo prípadného doplnenia údajov. Cieľom dátovej analýzy je získanie užitočnejších informácií, vďaka ktorým dokážeme identifikovať trendy a uplatňovať rôzne stratégie.

Dátová analýza zahŕňa rôzne druhy prístupov a techník, medzi ktoré patrí napríklad Data mining alebo EDA.Prostredníctvom dátovej analýzy dokážeme jednoduchšie pochopiť minulosť a vývoj trendov tak prispôsobiť súčasnosti, čím sa spresní aj predikcia do budúcnosti.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.