Perceptrón

Ide o algoritmus učenia, ktorý prijíma množinu vstupov a vracia množinu výstupov. Vstupy klasifikuje do dvoch tried. Často sú zobrazené vizuálne v podobe grafov. Perceptrón spočíva v neurónovej sieti s jedným neurónom, ktorý má priradené váhy ku konkrétnym vstupom a hranu s prahovou hodnotou. 

Jeho cieľom je triedenie vstupných údajov do dvoch kategórií v súlade s váhou vstupov a prahu. Tento model slúži na ďalšie, komplexnejšie modely neurónových sietí. Nejde však iba o cyklický  súbor procesov, ale o vyvíjajúci sa proces, pri ktorom sa stroj časom učí príjem údajov.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.