Pipeline

Pipeline je proces ukladania a uprednostnovania počítačových inštrukcií, ktoré procesor vykonáva. Jedná sa o postupnosť krokov a operácií, ktoré sú usporiadané v rade a prebiehajú za sebou. Uplatňuje sa pri toku dát, kde výstup z jedného prvku je vstupom ďalšieho prvku. Poskytuje tak možnosť vykonávania väčšieho množstva operácií a ich paralelného spracovania. Tento model zabezpečuje systematické organizovanie a riadenie komplexných procesov, pričom každý krok má jasne vymedzenú úlohu a miesto v rámci celkovej postupnosti.

Tento koncept sa využíva v analýze dát, spracovaní informácií a softvérovom vývoji. Pri analýte dát zahŕňa pipeline sériu úloh spracovania dát, ako normalizácia, transformácia a modelovanie.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.