Podučenie

Underfitting alebo podučenie nastáva vtedy, keď model nedokáže s určitosťou zachytiť vzťah medzi vstupnými a výstupnými premennými. Ide o situáciu v strojovom učení, keď je model príliš jednoduchý na presné reprezentovanie základných vzorce v dátach. Model kvôli tomu nedosahuje dostatočnú presnosť na trénovacích alebo testovacích dátach a má vysoké chybové hodnoty. V dôsledku toho nedosahuje spoľahlivé predpovede.

Riešenie na podučenie môže byť použitie komplexnejších modelov, pridanie ďalších funkcií a atribútov alebo zvýšenie objemu trénovacích dát. Cieľom je dosahovanie správnej rovnováhy medzi jednoduchosťou a schopnosťou modelu správne sa prispôsobiť dátam.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.





    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.