Machine Learning (ML)

Strojové učenie je podoblasť AI. Venuje sa algoritmom a technikám, vďaka ktorým sa počítačový systém učí. Zameriava sa na to, aby sa učil z dát a zlepšoval sa so skúsenosťami. Algoritmy v strojovom učení sú trénované na hľadanie vzorov a vzťahov vo veľkých množinách údajov. Ich úlohou je prijímanie čo najlepších rozhodnutí a predpovedí. Aplikácie strojového učenia sa používaním zlepšujú a stávajú sa presnejšími.

Techniky strojového učenia sa využívajú pri rozpoznávaní obrázkov, akustických a elektronických signálov. Je tiež vhodné pre klasifikáciu, segmentáciu alebo kompresiu dát. Jeho využiteľnosť sa uplatňuje aj k predpovedaniu vývoja časových radov, analýze písaného textu, filtrovanie spamu či podpore rozhodovania.

Strojové učenie využíva niekoľko algoritmických techník. Vzhľadom k typu údajov a chceného výsledku sa používajú štyri modely. Ide o dohliadaný, nekontrolovaný, polo kontrolovaný a posilnený model. V rámci každého z týchto modelov môže byť využitý jeden alebo viac algoritmov.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.